Kaple Nejsvětější trojice (Kaple výběrčího)

Publikovano Duben 27, 2009

Kaple Nejsvětější trojice, známá též pod názvem „Kaple výběrčího“, byla postavena u staré formanské cesty nákladem vranovského výběrčího daní Johanna Bäckeho v roce 1746.

Honosné barokní tvarosloví stavby na půdorysu šestiúhelníku dává tušit, že zámožný stavebník pro svou zakázku nejspíše využil některého z mistrů pracujících tou dobou na úpravách vranovského zámku. Podle lidové tradice se u této kaple zastavovali zvláště formané se svými povozy, aby se pomodlili při náročném zdolávání prudkého vranovského kopce. Cesta zpevněná kamennou zídkou, vedoucí od kaple svahem nad dnešní silnicí na Znojmo, je pozůstatkem zmíněné formanské cesty. Tato přestala být využívána po vybudování nové silnice v roce 1893.


Zobrazit místo Kaple Nejsvětější trojice (Kaple výběrčího) na větší mapě

Tagy: , ,

Zanechte vzkaz