Zámek Vranov nad Dyjí

Zámek Vranov nad Dyjí ležící na jižní hranici českého státu asi 110 km od Vídně patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám Zámek vranov nad dyjístředoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze zeměpanského románskogotického hradu, který je poprvé připomínaný k roku 1100. Současnou podobu mu vtiskli po ničivém požáru v roce 1665 hrabata Althannové. Ti na sklonku 17. století – podle projektu proslulého dvorního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu – nejdříve postavili a vyzdobili impozantní sál předků, dominující zdejší členité krajině a výtvarně umocňující její osobitý půvab. Vzápětí vybudovali zámeckou kapli Nejsvětější Trojice jako jeho ideovou protiváhu. V 18. století pak přestavbu dovršili obytnými budovami čestného dvora. Zámek po nich získali polští Mniszkové, kteří přivedli k nebývalému rozkvětu proslulý vranovský závod na výrobu kameniny a porcelánu. S nimi spříznění hrabata Stadničtí ho drželi až do počátku druhé světové války. Dnes je jako národní kulturní památka situovaná v západní části Národního parku Podyjí v péči českého státu.I. Prohlídkový okruh – Instalované interiéry

Délka prohlídky: 55 min
Počet návštěvníků ve skupině:
max. 25
Meziprohlídkový interval:
10 min (v letní sezóně)
Cizojazyčný výklad: němčina (po celou sezónu), angličtina (červenec, srpen)

Monumentální sál předků rodu Althannů z konce 17. století, patřící do klenotnice evropského barokního stavitelství. Bohatě zařízené interiéry přibližující v náznaku vytříbenou kulturu šlechtického bydlení zámku Vranov nad Dyjí z konce 18. a z celého 19. století. Četné ukázky kameniny pocházející z produkce proslulé místní manufaktury.

Vstupné:

plné vstupné: 100,- Kč
důchodci (od 65 let): 70,- Kč
skupiny dětí do 6 let: 25,- Kč
rodinné vstupné (2dospělí,3děti): 285,- Kč

Příplatky:

za cizojazyčný výklad: 100%
za prohlídku po návštěvní době v sezóně: 100%
za prohlídku po návštěvní době mimo sezónu: 200%


II. Prohlídkový okruh – Zámecká kaple

Délka prohlídky: 15 min
Počet návštěvníků ve skupině: max. 50
Meziprohlídkový interval: 20-30 min
Příplatek za cizojazyčný výklad: 30,- Kč
Cizojazyčný výklad: němčina

Působivý interiér jedné z nejpřednějších moravských církevních staveb z konce 17. století. Dílo protagonisty středoevropské barokní architektury Jana Bernarda Fischera z Erlachu.

Vstupné:

plné vstupné: 30,- Kč
snížené vstupné (děti, studenti, důchodci): 15,- Kč

Otevírací doba:

červenec, srpen: 9:00 – 18:00
Polední přestávka: 12:00 – 13:00


Zámecká kaple při vchodu na zámek Oltář v zámecké kapli Zámecká kaple Zámecká kaple

III. Prohlídkový okruh – Výstava v bývalé kočárkovně

Velká sezónní výstava historického uměleckého řemesla v kočárovně před hlavní branou do zámku Vranov nad Dyjí s exponáty pocházejícími většinou z nezpřístupněných depozitářů jihomoravských hradů a zámků.

Vstupné:

plné vstupné: 35,- Kč
snížené vstupné (děti, studenti, důchodci): 20,- Kč

Otevírací doba:

Červen a září (jen o víkendech) 9:30 – 16:00
červenec, srpen: 9:30 – 17:00


Zámek Vranov nad Dyjí - bývalá kočárkovna Zámek Vranov nad Dyjí - bývalá kočárkovna Zámek Vranov nad Dyjí - bývalá kočárkovna Zámek Vranov nad Dyjí - bývalá kočárkovna