Kaple Panny Marie Ochranitelky

Leden 1, 2010 Zadne komentare

Kaple Panny Marie Ochranitelky (v lese za statkem v blízkosti tzv. hraběnčiny louky). Založena v devadesátých letech 18. století Josefem Hilgartnerem z Lilienbornu jako chrámek zasvěcený antické bohyni Dianě (DianaTempel).

Jeho interiér zdobily sochy postav z antického bájesloví. Helenou z Mniszku byla kaple nově vybavena a zasvěcena Panně Marii (Maria Schutz) někdy v druhé čtvrtině 19. [...]

Zámek Vranov nad Dyjí

Červen 15, 2009 Zadne komentare

Zámek Vranov nad Dyjí ležící na jižní hranici českého státu asi 110 km od Vídně patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze zeměpanského románskogotického hradu, který je poprvé připomínaný k roku 1100.

Současnou podobu mu vtiskli po ničivém požáru v roce 1665 hrabata Althannové. Ti na sklonku 17. století – podle projektu proslulého [...]

Claryho kříž

Červen 15, 2009 2 komentaru

Claryho kříž je krajinnou dominantou vyrobenou z blanenské litiny a postavenou v lese nad dnešní přehradní hrází. U jeho paty je na desce německý nápis: “Na památku mého přítele knížete Karla Claryho – 1831″.

Monument zřídil majitel panství a zámku polský hrabě Stanislav Mniszek poté, co se při návštěvě Vranova během cholerové epidemie nakazil a krátce [...]

Kaple Nejsvětější trojice (Kaple výběrčího)

Duben 27, 2009 Zadne komentare

Kaple Nejsvětější trojice, známá též pod názvem „Kaple výběrčího“, byla postavena u staré formanské cesty nákladem vranovského výběrčího daní Johanna Bäckeho v roce 1746.

Honosné barokní tvarosloví stavby na půdorysu šestiúhelníku dává tušit, že zámožný stavebník pro svou zakázku nejspíše využil některého z mistrů pracujících tou dobou na úpravách vranovského zámku. Podle lidové tradice se [...]

Mniszkův kříž

Duben 27, 2009 Zadne komentare

Mniszkův kříž, umístěný na tzv. Křížovém vrchu, pochází z doby krátce po roce 1847. Nechala ho na počest svého zesnulého manžela Stanislava postavit majitelka zámku Helena z Mniszku, a to na místě, které si oblíbil a kam rád chodíval.

Svědčí o tom polsko německý nápis na litinové desce zabudované do zděné podnože kříže: “Žena nejlepšímu z [...]

Morový sloup

Duben 27, 2009 1 komentar

Morový sloup na náměstí je hodnotnou barokní památkou postavenou v roce 1713 majitelem panství hrabětem Michalem Heřmanem Althannem.

Připomíná dramatickou epidemii tzv. černé smrti decimující Vranov v roce 1680, kdy na ni zemřelo 81 obyvatel městečka. Na jeho vrcholu stojí na zeměkouli Panna Marie Neposkvrněná, pod níž umístili autoři tohoto uměleckého díla čtyři morové patrony – [...]

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Duben 27, 2009 Zadne komentare

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je největší a umělecko historicky nejvýznamnější vranovskou církevní památkou. Postaven byl již v první polovině 13. století, v gotice zaklenut a rozšířen o dnešní sakristii.

Po vypálení a vydrancování Vranova Švédy v roce 1645 došlo k jeho postupné přestavbě v barokním duchu, o kterou se kolem roku 1685 a po celé [...]

Kaple sv. Ondřeje

Duben 27, 2009 Zadne komentare

Kaple sv. Ondřeje, kterou tvoří rotunda s apsidou zaklenutá kupolí, je pozdně románskou stavbou z první poloviny 13. století. Barokní doba vtiskla asi v polovině 18. století svou podobu do její fasády s malbou Kristovy tváře na tzv. Veroničině roušce.

V podzemním podlaží stavby, do kterého je dnes vstup zazděn a zasypán, je autentická kostnice zaplněná [...]

Jan Nepomucký u staré mlékárny

Duben 21, 2009 Zadne komentare

Jan Nepomucký u staré mlékárny. V pozadí lze vidět státní zámek Vranov nad Dyjí. Poblíž je most přes řeku Dyji, místní hřiště, restaurace Parník a Zámecký hotel.

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého, významného českého světce. Kamenné sochařské dílo se vyznačuje až obdivuhodně precizním a detailním zpracováním jednotlivých zákoutí světcova oděvu.
Socha sv. Jana Nepomuckého (na pravém břehu [...]

Kaplička na křižovatce u benziny

Duben 15, 2009 Zadne komentare

Kaplička a cyklistický rozcestník na hlavní křižovatce ve Vranově nad Dyjí. Můžete zde vidět Apartmány Herold (zelená budova u silnice), dále pak čerpací stanici.

Vedlejší silnice směrem nahoru podél čerpací stanice Vás dovede na parkoviště před zámkem a následně pak k samotnému zámku. Hlavní silnice vede z náměstí městyse Vranov nad Dyjí na vranovskou přehradu.
Zobrazit místo [...]